Τιμές

Δωρεάν συνδρομή - Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ, να θέσετε τις προτιμήσεις σας και να κάνετε αναζήτηση. Μπορείτε επίσης να λάβετε μηνύματα. Θα είστε σε θέση να διαβάσετε και να απαντήσετε στα μηνύματα των χρυσών μελών. Δεν θα μπορείτε να διαβάσετε και να απαντήσετε σε μηνύματα των ασημένιων μελών.

Ασημένια συνδρομή - Όπως στη Δωρεάν Συνδρομή, αλλά μπορείτε να απαντήσετε σε όλα τα μηνύματα και να στείλετε μηνύματα σε όλους. Τα δωρεάν μέλη, θα λάβουν ένα email επιβεβαίωσης των μηνυμάτων τους, αλλά θα χρειαστεί να κάνουν αναβάθμιση για να τα δουν και να απαντήσουν.

Χρυσή συνδρομή - Όπως ως ασημένιο μέλος αλλά 'όλα' τα μέλη μπορούν να διαβάσουν και να απαντήσουν στα μηνύματα σας. Αυτή η επιλογή δίνει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα μέλη, δωρεάν ή επί πληρωμή.

Εγγυημένη συνδρομή - Κάποιες συνδρομές ίσως προσφέρονται με την Εγγύηση Συντρόφου. Αν ο δηλωμένος αριθμός συντρόφων δεν έχει ολοκληρωθεί κατά την περίοδο της αγορασθείσας αναβάθμισης, ίσως ζητήσετε μια δωρεάν αναβάθμιση μέχρι να ολοκληρωθεί η ποσόστωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, παρακαλούμε ελέγξτε τους όρους παροχής υπηρεσιών.

Εμπορική Συνδρομή- Μπορείτε να προσφέρετε εμπορικά υπηρεσίες και να κοινοποιείτε εξωτερικές πληροφορίες επικοινωνίας (συνήθως δεν επιτρέπεται). Η αποστολή μηνυμάτων περιορίζεται σε απαντήσεις μόνο προς μέλη, ώστε η συνδρομή σας να μην λαμβάνει ανεπιθύμητα μηνύματα. Κατάλληλη για θεραπευτές που αναζητούν επέκταση του πελατολογίου τους, γεμίζοντας ρο πρόγραμμά τους με προσφορές κατάλληλες από όσους δεν επιθυμούν να πληρώσουν τις κανονικές τιμές για μασάζ.

Πρόγραμμα Τιμή